Hrátky se zvukem

Hrátky se zvukem

24. 4. 2020
Brno-Židenice, 8:30 – 17:30 (hodinová pauza na oběd)

Vzdělávací kurz je zaměřen na seznámení pedagogů s netradičními formami vnímání zvuku a hudby získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti tvůrčího sebevyjádření formou práce se zvukem, rytmem a hudbou  a  výtvarných (vizuálních) prvků. Cílem je získání nových znalostí a dovedností využitelných v přímé pedagogické praxi – v hudební, výtvarné, pracovní výchově i v mimoškolní výchově (zájmové kroužky, tábory, činnost ve školních klubech a družinách).        

Kurz proběhne v zázemí naší brněnské pobočky Fantázie v Židenicích. Je dobře dostupná ze zastávky MHD Stará osada.

 

Eva Sádlíková

lektorka

pedagožka volného času, muzikoterapeutka, arteterapeutka
lektorka prožitkových a sebepoznávacích kurzů

Miroslava Kadlečková

lektorka

pedagožka volného času,
lektorka akreditovaných vzdělávacích programů.

Mixmedia aneb papírové tvoření trochu jinak

Účastníci prohloubí vlastní kompetence v oblasti tvůrčího vyjadřování myšlenek, zážitků, emocí (a to jak svých, tak svých žáků) atraktivními a moderními formami vizuálního umění. Budou schopni lépe rozvíjet smyslovou citlivost dětí, podporovat jejich tvůrčí sebevyjadřování, aplikovat naučené techniky v hodinách výtvarné tvorby s dětmi s ohledem na věk a schopnosti jednotlivých žáků.

Na základě praktické výuky frekventanti kurzu získají nové znalosti v oblasti současné výtvarné tvorby, seznámí se s vybranými technikami (gelli plate, mixmedia, šablonování, sprejování, razítkování, embosování, prací s Big Shotem). Budou umět tvořivě kombinovat dané techniky. Vytvoří si deník, který bude zároveň ukázkovým sborníkem všech technik tohoto kurzu.

Kurz proběhne v zázemí naší brněnské pobočky Fantázie v Židenicích. Je dobře dostupná ze zastávky MHD Stará osada.

 

MgA et Mgr. Eva Heroudková

 

Pedagog volného času v Domě dětí a mládeže Helceletka. Lektor výtvarných a keramických kroužků pro děti a dospělé. Absolventka kurzů v oblasti výtvarných a keramických technik, absolventka kurzů moderní formy výuky, projektové a činnostní učení.

Základy zážitkové pedagogiky pro pedagogy volného času

partner realizace

Realizace UPOL – podzim 2022

Chata pod Tesákem, 22. – 25. 9. 2022
Kurz kombinuje přednáškové bloky (velmi neformální) s prostorem prakticky okamžitě ověřit nabyté znalosti v praxi zkušenostního učení. Nabízí přehledný mix základních typů zážitkových aktivit a her, vysvětluje jejich vztah k výchově mladých lidí a možnosti jejich využití ve volnočasových programech.

Kurz je stavěn jako startovní. Umožňuje si bez přehnaných nároků a zbytečně výzvového ladění osahat různé typy zážitkových aktivit, naučit se je chápat jako prostor pro osobní rozvoj účastníků a používat zpětnou vazbu jako způsob, jak tyto procesy ve skupině akcelerovat.

Chatu Pod Tesákem najdete v Hostýnských vrších, blízko Chvalčova nebo Rajnochovic. Pohodlně u ní zaparkujete. Hromadná doprava? Z Olomouce po deváté vlakem do Přerova, odtud autobusem.

Chata je turistická, poskytuje komfort přiměřený tomuto adjektivu. Osvědčila se každopádně při organizaci předešlých kurzů a to zejména přístupem do krásné přírody i zázemím pro indoorové aktivity apřednáškové bloky. Vaří tady dobře. 

P1360373

Petr "Burčák" Sedlář

šéfinstruktor, lektor

Pedagog volného času v Domě dětí a mládeže Helceletka. Věnuje se aplikaci zkušenostního učení do zájmového vzdělávání, vývoji her a především stavění z lega. Na kurzu hlídá proviant a fidorky.

20190809_153119

Pavla "Pavli" Vyhnálková

instruktor, lektor

Akademický pracovník na Univerzitě Palackého v Olomouci. Věnuje se pedagogice volného času, metodice her i volnému času seniorů. Odborný garant kurzu a autorita pro určení večerky.

vasin

Václav "Wax" Hodulík

technický instruktor

Pedagog volného času v Domě dětí a mládeže Helceletka. Drahně let je namočen ve skautské organizaci a neziskových projektech pro ohroženou mládež, mistr nůžek a izolepy.

WhatsApp Image 2022-08-24 at 13.20.11

Tereza "Teebee" Buchtová

instruktor

Akademický pracovník na Univerzitě Palackého v Olomouci. Věnuje se obecné i školní pedagogice, filosofii výchovy a komunikaci. 
Je specialistkou nočních her a rozhodování patových situací.

eska

Eva "Eška" Heroudková

instruktor,  lektor

Pedagog volného času v Domě dětí a mládeže Helceletka. Specializuje se na výtvarné a keramické aktivity a vyhaslé sopky. Na kurzu hlídá lékárničku, obvazy, alpu a jiné esenciální vonné oleje.