24. 4. 2020
Brno-Židenice, 8:30 – 18:30

Vzdělávací kurz je zaměřen na seznámení pedagogů s netradičními formami vnímání zvuku a hudby získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti tvůrčího sebevyjádření formou práce se zvukem, rytmem a hudbou  a  výtvarných (vizuálních) prvků. Cílem je získání nových znalostí a dovedností využitelných v přímé pedagogické praxi – v hudební, výtvarné, pracovní výchově i v mimoškolní výchově (zájmové kroužky, tábory, činnost ve školních klubech a družinách).        

  • akreditováno 8423/2019-2-261
  • Šablony 2 friendly

20. 3. 2020, Brno-Židenice (1. termín)
25. 4. 2020, Veverská Bítýška (2. termín)
15. 5. 2020, Brno-Židenice (3. termín)

Kurz seznámí účastníky s atraktivními a moderními formami vizuálního umění a vyjadřování myšlenek a emocí. Připraveny budou praktické ukázky současné výtvarné tvorby, seznámení s vybranými technikami (gelli plate, mixmedia, šablonování, sprejování, razítkování, embosování, prací s Big Shotem). Soustředíme se na tvořivé kombinování těchto technik. Vytvoříme si deník, který bude zároveň ukázkovým sborníkem všech technik tohoto kurzu. 

  • akreditováno 8423/2019-2-261
  • Šablony 2 friendly

Realizace podzim 2020 
1. 10. – 4. 10. 2020 Chvalčov
Kurz kombinuje přednáškové bloky (velmi neformální) s prostorem prakticky okamžitě ověřit nabyté znalosti v praxi zkušenostního učení. Nabízí přehledný mix základních typů zážitkových aktivit a her, vysvětluje jejich vztah k výchově mladých lidí a možnosti jejich využití ve volnočasových programech.

  • akreditováno 8423/2019-2-261
  • Šablony 2 friendly