Hrátky se zvukem

Hrátky se zvukem

  • akreditováno 8423/2019-2-261
  • Šablony 2 friendly

24. 4. 2020
Brno-Židenice, 8:30 – 17:30 (hodinová pauza na oběd)

Vzdělávací kurz je zaměřen na seznámení pedagogů s netradičními formami vnímání zvuku a hudby získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti tvůrčího sebevyjádření formou práce se zvukem, rytmem a hudbou  a  výtvarných (vizuálních) prvků. Cílem je získání nových znalostí a dovedností využitelných v přímé pedagogické praxi – v hudební, výtvarné, pracovní výchově i v mimoškolní výchově (zájmové kroužky, tábory, činnost ve školních klubech a družinách).        

  • učitelé MŠ
  • učitelé ZŠ
  • speciální pedagogové
  • vychovatele ŠD, DD
  • pedagogové volného času

Kurz koresponduje se šablonou zaměřenou na Kulturní povědomí a vyjádření pro

2.V/4j Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK
2.VI/4j Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ
2.VII/4j Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ

Vzdělávací kurz je zaměřen na seznámení pedagogů s netradičními formami vnímání zvuku a hudby získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti tvůrčího sebevyjádření formou práce se zvukem, rytmem a hudbou  a  výtvarných (vizuálních) prvků. Cílem je získání nových znalostí a dovedností využitelných v přímé pedagogické praxi – v hudební, výtvarné, pracovní výchově i v mimoškolní výchově (zájmové kroužky, tábory, činnost ve školních klubech a družinách).

Výuka je uspořádána formou celodenního metodického semináře zaměřeného na růst kompetencí a dovedností, spojených s vnímáním a využíváním zvuku a hudby jednak jako energie a prostředku působícího na všechny složky lidské bytosti, a stejně tak jako prostředku tvůrčího vyjádření emocí, myšlenek a zážitků. Součástí semináře je také tvořivá dílna, ve které si účastníci vyrobí vlastní originální hudební nástroje.

TémaAnotace

hod. dotace

Komunikační hry.Úvodní blok je věnován účastnické skupině, pro ulehčení další společné práce, zvýšení motivace a aktivizaci. Zahrnuje vybrané seznamovací, kontaktní a prožitkové hry.

1

Jak vzniká hudba.Tematický celek zkoumá zvuk a ticho, melodii a zejména vliv hudby a zvuku na lidskou psychiku.

1

Rytmické a etnické percussivní nástroje.Blok nabízí prostor pro seznámení s původem, působením a využitím rytmických a etnických perkusí. Účastníci se zabývají vnímáním zvuku a rytmu věcí v běžné realitě. Velký prostor je věnován také pohádkám a příběhům s hudebními nástroji jako nástroji tvůrčího sebevyjádření.

2

Hra s hudbou a barvami.Účastníci prožívají a poznávají expresivní metody rozvoje osobnosti – propojení hudby a výtvarného projevu jako prostředku k sebevyjádření.

1,5

Tvořivá dílna.Celá část je věnována ukázce netradičních hudebních nástrojů z různých materiálů a jejich praktické výrobě (deštná hůl, chřestidla, píšťaly, bubínky…).

3

Samostatná práce.V závěrečné části kurzu je úkolem účastníků tvůrčí vyjádření myšlenek, zážitků a emocí  formou vytvoření vlastního příběhu (pohádky) s využitím získaných znalostí a dovedností, za použití vlastnoručně vyrobených hudebních a rytmických nástrojů. Kurz uzavírá propojení jednotlivých tématických celků v závěrečné reflexi.

1,5

celková dotace vyučovacích hodin

10

Zjištění vzdělávacího efektu akce:

Každý účastník zpracuje pohádku či příběh pro cílovou skupinu ze své pedagogické praxe. Využije přitom získané znalosti, dovednosti a vlastní vyrobené hudební nástroje.

Cena kurzu je 1 500 Kč.

Kurz proběhne v zázemí naší brněnské pobočky Fantázie v Židenicích. Je dobře dostupná ze zastávky MHD Stará osada.

 

  • TRAM 2, 3 (Stará osada)
  • BUS 44, 64, 74, 75, 84, 201 ad. (Stará osada)

Eva Sádlíková

lektorka

pedagožka volného času, muzikoterapeutka, arteterapeutka
lektorka prožitkových a sebepoznávacích kurzů

Miroslava Kadlečková

lektorka

pedagožka volného času,
lektorka akreditovaných vzdělávacích programů.